Styrelse

Pål Warolin
Styrelseordförande

Pål har en examen från Linné universitetet inom Företagsingenjör (BsC) samt att han läst företagsekonomi på Linné universitetet.

Pål har sin bakgrund inom teknisk försäljning samt marknadsföring. Har även drivit konsultbolag inom detta. Pål har även arbetat som koncern Vd för Cood Investments AB som investerade inom fastigheter och turism.

Idag arbetar Pål som Vd och driver byggbolaget Johns Bygg & Fasad AB.

Magnus Larsson
Styrelsesuppleant

Magnus har en dubbel examen från Handelshögskolan i Göteborg inom Företagsekonomi (BsC) och Nationalekonomi (MsC).

Magnus sin bakgrund inom revision och som konsult, men har även erfarenhet inom bank och finans samt industri. Sedan 2005 har Magnus arbetat som ekonomichef på Diplom-Is. Idag jobbar han som CFO på internetbolaget Jetshop.

Magnus har jobbat mycket med frågor som rör organisationsförändring, ekonomistyrning, kapitalanskaffning och affärsutveckling.

Magnus Clavegård
Styrelseledamot

Magnus har en dubbel examen ifrån IHM i Göteborg (DIHM Ekonomi, DIHM Marknadsekonomi 1999-2002). Detta genomfördes parallellt då Magnus arbetade som New Business Manager.

Magnus har en stor erfarenhet av affärer och har varit delaktig i flera start-ups och byggt upp dessa ifrån ide till framgångsrika internationella varumärken. Magnus har även varit involverad i flera förvärv och sammanslagningar vilket har gett honom en betydande affärserfarenhet.

Magnus har byggt upp ett omfattande nätverk som kommer att vara en viktigt framgångsfaktor för Got Invest.