STYRELSE

Pål Warolin
Styrelseordförande

Pål har en examen från Linné universitetet inom Företagsingenjör (BsC) samt att han läst företagsekonomi på Linné universitetet.

Pål har sin bakgrund inom teknisk försäljning samt marknadsföring. Har även drivit konsultbolag inom detta. Pål har även arbetat som koncern Vd för Cood Investments AB som investerade inom fastigheter och turism.

Idag arbetar Pål som Vd och driver byggbolaget Johns Bygg & Fasad AB.

Magnus Clavegård
Styrelseledamot

Magnus har en dubbel examen ifrån IHM i Göteborg (DIHM Ekonomi, DIHM Marknadsekonomi 1999-2002) samt studerat på INSEAD som är en av de ledande MBA skolorna i världen. 
Genom engagemang i flertalet startups, förvärv och sammanslagningar har Magnus skaffat sig stor erfarenhet av företagsutveckling och företagsaffärer.  Flera startups har byggts upp från idé till framgångsrika Internationella varumärken.
 
Styrelsearbete har kommit naturligt tack vare äganden och ledande befattningar, bland annat har Magnus varit styrelseordförande i MTIB AB som blev utsett till årets tillväxtbolag av Veckans affärer 2018.
 
Magnus omfattande affärsnätverk är en viktigt tillgång för Got Invest.