ADVISORY BOARD

Peter Sandberg
Founding partner Pegroco AB

Peter Sandberg är founding partner och styrelseledamot i Pegroco AB. Han har ett förflutet som VD för Sjätte AP-fonden och Bure Equity AB (publ). Ordförande Teleca AB. Finanschef och ansvarig för corporate finance inom AB Volvo, VD Volvo Norge AS, positioner inom Volvo Credit AB, Volvo Group Finance Europe BV och Sotrot AB. Peter är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Bengt Westin
Ägare BJC Group

Bengt Westin har en mycket stor affärserfarenhet, han startade sitt första företag i 20 års ålder, han har sedan dess byggt upp åtskilliga bolag under en 30 årig period.

Han äger idag BJC group som arbetar med fastighetsprojekt och är en mycket lönsam och framgångsrik gruppering av bolag.

Under åren har Bengt byggt upp ett stort nätverk både i Sverige och internationellt.

Magnus Hallin
VD Awa

Magnus har en jur.kand-examen från Lunds Universitet och en Master of International and Comparative Law från Vrije Universiteit i Bryssel. Magnus har vidare erfarenhet från arbete på domstol och advokatbyrå

Magnus arbetar som VD på Awa sedan 1 november 2007. Awapatent är ett av Europas ledande konsultföretag inom IP (Intellectual Property/immaterialrätt) med över 300 anställda, 13 kontor i Sverige, Danmark och Tyskland samt med ca 553 MSEK i omsättning 2017.