OM OSS

Got Invest är ett affärsutvecklingsbolag med bas i Göteborg och fokus på investeringar i regionen.

Vi har en stor erfarenhet av startups och att bygga upp bolag på en internationell marknad i kombination med en gedigen erfarenhet av förvärv och sammanslagningar. Detta har givit oss en stor kunskap om affärer som gör oss till en trygg partner och grunden för ett långsiktigt och framgångsrikt företagande.

Vi fokuserar på fyra affärsområden: Egna bolag, Riskkapital, Börsportfölj och Fastigheter.

 

 

Vår vision

Vår vision är att bli ett lönsamt och välrenommerat affärsutvecklingsbolag med bas i Göteborg, samt en nära samarbetspartner till Göteborg stad och god arbetsgivare i regionen.

Bolaget ska vara ett förstahandsval för entreprenörer och företag i Göteborgsregionen som har behov av en affärspartner för att utveckla sin verksamhet.

Got Invest ska ta ett stort samhällsansvar genom att samverka och stödja ett antal betydande projekt och välgörenhetsorganisationer.

Vår affärsidé

Vi ska ha en sammansättning av investeringar med god avkastning som vi arbetar långsiktigt, ansvarsfullt och engagerat med, där vi kan dra nytta av vår erfarenhet, kunskap och vårt nätverk.