Advisory board

Hans Jacobsson
Affärsängel

Hans har civilekonomexamen från Internationella Ekonomlinjen vid Handelshögskolan i Göteborg (1991).

Hans har tidigare arbetat med riskkapital samt köp och försäljning av företag i olika positioner på Bure Equity och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Han har även bedrivit egen verksamhet inom fondförvaltning av teknikföretag i tidiga skeden.

Hans har lång erfarenhet av frågor relaterade till företagsförvärv, sammanslagningar, börsnoteringar, investeringar och finansieringar. Dessutom har han djup kunskap i utmaningar och möjligheter relaterat till konsumentvaruindustrin.

Hans är för närvarande styrelseledamot i följande företag: Mediabyrån Nowa Communication AB (styrelseordf.), bemanningsföretaget Flexlife AB, espressomaskinfsg Zinzino Nordic AB (styrelseordf.) samt nöjesföretaget Last Minute Ticket Europe AB.

Magnus Hallin
VD Awapatent

Magnus har en jur.kand-examen från Lunds Universitet och en Master of International and Comparative Law från Vrije Universiteit i Bryssel. Magnus har vidare erfarenhet från arbete på domstol och advokatbyrå

Magnus arbetar som VD på Awapatent sedan 1 november 2007. Awapatent är ett av Europas ledande konsultföretag inom IP (Intellectual Property/immaterialrätt) med över 300 anställda, 13 kontor i Sverige, Danmark och Tyskland samt med ca 520 MSEK i omsättning 2009.

Eva Ossiansson
Ekonomie Doktor

Eva är ekonomie doktor och är knuten till CFK- Centrum för Konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg såsom forskare och Företagsekonomiska institutionen såsom universitetslektor. Hennes fokus är strategisk affärsutveckling, relationsmarknadsföring, varumärkesbyggande och kommunikation i konsumtionssamhället samt nya medier. Eva har publicerat en rad böcker, forskningsrapporter och artiklar om bl.a. vikten av förtroende i kundrelationer, när värde är en känsla i varumärkesbyggande, äldre och barn som konsumenter i konsumtionssamhället och hur nya medier förändrar företagens affärslogik.

Eva har även en erfarenhet av styrelsearbete och har suttit i styrelsen för Marknadsföreningen i Göteborg, Göteborgs Internationella Filmfestival, Graduate Business School samt den Företagsekonomiska institutionen. Eva har även verkat som ledamot i Marknadsdomstolen. För närvarande är hon ledamot i ledningsgruppen vid FörsäljningsAkademien samt Civilekonomernas representant i SACO-rådet vid Göteborgs universitet.

Bengt Westin
Ägare BJC Group

Bengt Westin har en mycket stor affärserfarenhet, han startade sitt första företag i 20 års ålder, han har sedan dess byggt upp åtskilliga bolag under en 30 årig period.

Han äger idag BJC group som arbetar med fastighetsprojekt och är en mycket lönsam och framgångsrik gruppering av bolag.

Under åren har Bengt byggt upp ett stort nätverk både i Sverige och internationellt.