Vad gör vi?

Got Invest investerar i Göteborgsbaserade bolag som påvisar försäljning, lönsamhet och stor tillväxtpotential.

Genom erfarenhet, nätverk, kapital och ett långsiktigt engagemang, bidrar vi till att skapa rätt förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt företagande.

Bolag som intresserar oss

  •     Ni är entusiastiska ägare med långsiktig ambition att driva bolaget.
  •     Ni har skapat en nettoomsättning och driver ett lönsamt bolag, om än i liten skala.
  •     Ni förstår och värdesätter vikten av ett starkt varumärke/patent.
  •     Ni har en mycket stor kunskapsnivå kring er produkt och marknad.
  •     Ni har en framåtblickande och positiv attityd.

Stämmer alla punkter ovan in på ert bolag är ni varmt välkomna att kontakta oss för en fördjupad diskussion.