GOT INVEST INVESTERAR I LOKALA FÖRETAG I GÖTEBORG

Got Invest investerar i Göteborgsbaserade bolag som påvisar försäljning, lönsamhet och stor tillväxtpotential.

Genom erfarenhet, nätverk, kapital och ett långsiktigt engagemang, bidrar vi till att skapa rätt förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt företagande.

Är ni ett företag som vill ta nästa steg och utvecklas mer?

Då kanske vi kan vara till hjälp. Vi är intresserade av företag med ägare som har följande profil:

– Ni är entusiastiska ägare med långsiktig ambition att driva bolaget.

– Ni har skapat en nettoomsättning och driver ett lönsamt bolag, om än i liten skala.

– Ni förstår och värdesätter vikten av ett starkt varumärke/patent.

– Ni har en mycket stor kunskapsnivå kring er produkt och marknad.

– Ni har en framåtblickande och positiv attityd.

Är igenkänningen stor på hur ni ser på er själva? Vaför inte kontakta oss för en en fördjupad diskussion.